Roadbook 2015

Stigfinnarguide – Roadbook
GUM, 3 oktober, 2015

Deletapp 1 – Hallshuk fiskeläge – Ire
Spring västerut på vägen ut mot Harudden.
Vid Harudden, följ vägen åt vänster, snittslar, håll av söderut på höjden, spring ca 500  och gena sen över strandängen. Vid första fiskeläget är det sedan fritt vägval. Asfaltslöpning är ej tillåten, förutom den sista sträckan ca 3km, Snäck – mål

Spring längs stranden och strandnära tills 1km innan Häftingsklint. Spring upp för brant backe straxt efter du passerat Naturvårdsverkets lilla stuga.

Väl uppe på höjden så spring uppe hela vägen tills första fiskeläget du kommer till vid Häftings strand. Där du skall ner. Passera den sista sydligaste lilla boden och håll upp ca 50 meter från stranden, här börjar stigen som du skall följa hela vägen till Sigsarve strand.

Passera Sigsarve strand med bodar och följ vägen uppför backen från stranden. Följ snitslar emot kontrollpunkt ett som är nedanför klippan. Kontrollpunkt 1.

Kontrollpunkt 1 –  Irevikens nordligaste hörn precis nedanför branten.

Väl nere spring på Ire strand drygt två km. Om högt vatten i ån finns bro över ån ca 200 m upp från stranden.

DEPÅSTOPP 1 – finns uppe på klippan (mitt sommarhus), följ snitslar från södra strand slutet/ Vändzonen / Restaurangen snitslar. Här finns din droppbox 1.

Deletapp 2 – Ireviken – Lickershamn

Håll västerut mot Snipan, följ stigen på klinten. Håll åt havet vid de ev. vägval som ges.

Väl framme vid norra delen av Lickershamns vik ta dig ner för branten, stigen. Här nedanför finner du kontrollpunkt 2.
Obs! Branten kan vara hal vid regn!

Kontrollpunkt 2 – finns vid grusvägens nordligaste spets vid havet, vändplanen, nedanför branten.

Spring läng med grusvägen förbi Lickershamn. Håll till vänster direkt efter sista fiskeboden, håll åt höger tills du når Jungfrun (rauk) här finner du kontrollpunkt 3.

Jungfrun kontrollpunkt 3

Efter jungfrun fortsätt att springa söder ut längs med havet uppe på klinten. Vid ev. vägval håll längs med havet, spring uppe på klinten. Håll denna väg fram till Stenkyrkehuk. Håll kort åt vänster 30 meter sen rakt söder ut vänster vid bebyggelse, följ asfaltsväg ner till stranden, följ vägen.

Ta dig upp för branten innan Rönnklint. Håll dig längs med vägen/ stigen söder ut via Burge (kan vara en backe till, upp o ned som jag ev. missat)

Från Burge håll dig längs med stigarna på klinten hela vägen till Hajmhagen. Här slutar klintkanten. Spring på stigarna ovanför stranden till Nyhamns fiskeläge. Nyhamnsfiskeläge är depåstopp två.

Depåstopp 2 Nyhamnsfiskeläge.

Deletapp 3 – ”Spurten” Nyhamn – Visby

Håll längs med havet via vägar och stigar.

Kontrollpunkt 4 Brissunds strand parkeringen

OBS! Vid Själsö hamn spring över hästhage efter lilla ån. Efter hästhagen snårig stig fram till Brucebro stranden.

Kontrollpunkt 5 Snäck vid vändzon

De sista km på asfalt från Snäck till målet Kallbadhuset!