Roadbook 2017 – Stigfinnarguide

Stigfinnarguide – Roadbook
GUM, 7 oktober, 2017

OBS! Bara rekommenderad väg, håll havet till höger hela tiden.
Felspringningsgaranti!

OBS! Asfaltslöpning är ej tillåten, förutom den sista sträckan (ca 3km) Snäck – Kallis (mål).

Deletapp 1: Hallshuk fiskeläge – Ire

Spring västerut på vägen ut mot Harudden.
Vid Harudden, följ vägen åt vänster, snittslad. Håll av söderut på höjden, spring ca 500 meter  och gena sen över strandängen, tvärs över åkern.
Vid första fiskeläget är det sedan fritt vägval.

Spring längs stranden och strandnära tills 1 km innan Häftingsklint. Spring upp för brant backe strax efter att du passerat Naturvårdsverkets lilla stuga. Snittslad uppgång för branten.

Väl uppe på höjden så spring uppe hela vägen tills första fiskeläget du kommer till vid Häftings strand. Där du skall ner.
Passera den sista sydligaste lilla boden och håll upp ca 50 meter från stranden. Här börjar stigen som du skall följa hela vägen till Sigsarve strand.

Passera Sigsarve strand med bodar och följ vägen uppför backen från stranden. Följ snitslar mot nedgången på klippan ner till stranden. Spring på grusväg till stranden.
Väl nere spring på Ire strand så är det drygt två km. Om högt vatten i ån så finns det en bro över ån ca 200 m upp från stranden.
Spring till Kontrollpunkt 1 som är vid strandens sydliga spets vid vändzonen.

DEPÅSTOPP 1 – finns vid kontrollpunkt 1
Här finns även din dropbox nr 1.

Deletapp 2: Ireviken – Lickershamn

Håll västerut på klippan, följ stigen på klinten. Håll åt havet vid de eventuella vägval som ges.

Väl framme vid norra delen av Lickershamns vik ta dig ner för branten, välmarkerat men var uppmärksam. Se pilar i backen och snittslar.
Obs! Branten kan vara hal vid regn!

Kontrollpunkt 2 – Finns vid bodarna vid Lickershamn hamn.

Spring läng med grusvägen förbi Lickershamn. Håll till vänster direkt efter sista fiskeboden, håll åt höger tills du når Jungfrun (rauk)
Här finner du kontrollpunkt 3.

Efter Jungfrun, fortsätt att springa söderut längs med havet uppe på klinten. Vid eventuella vägval, håll längs med havet och spring uppe på klinten.
Håll denna väg fram till Stenkyrkehuk. Håll kort åt vänster 30 meter, sedan rakt söderut, vänster vid bebyggelse, följ asfaltsväg ner till stranden, följ vägen.

Ta dig upp för branten innan Rönnklint. Håll dig längs med vägen / stigen söderut via Burge . Du springer nu på Kinners 14 km-spår. Följ här vita fyrkanter som markerar spåret. Följ Kinnerspåret till Nyhamns fiskeläge.

Depåstopp 2 –  Nyhamns fiskeläge.

Deletapp 3: Nyhamn – Visby (aka Spurten!)

Håll längs med havet via vägar och stigar.

Kontrollpunkt 4 – Brissunds strand, vid parkeringen.

OBS! Vid Själsö hamn, spring genom hästhage efter lilla ån. Efter hästhagen så är det snårig stig fram till Brucebrostranden.

Kontrollpunkt 5 – Snäck vid vändzon.

De sista 3 km på asfalt från Snäck till målet vid Kallbadhuset!