Stigfinnarguide 2019

Så här hittar du från start till mål, via kontroller, depåer och fikastopp.

OBS! Asfaltslöpning är ej tillåten, förutom den sista sträckan (ca 3km) Snäck – Kallis (mål).

Hallshuk fiskeläge – Ire

Första kilometern är omarkerad, följ vägen längs havet.

Harudden – här börjar Klintleden som är markerad med orange. Det är obligatorisk att följa leden hela vägen till Ireviken (17 km), så här tillåter vi inga egna vägval på grund av naturled i naturreservat. Vi ber er respektera detta.

Efter första stättan vid Harudden, håll vänster för passage förbi våtmark. Efter Sigsarve, på höjden, var observant på trappa ner till stranden från klinten.

Spring på grusväg åt vänster till sandstranden. Väl nere, spring på Ire strand, drygt två km. Om det är högt vatten i ån så finns det en bro över ån ca 200 m upp från stranden. En kilometer efter ån är du framme i Ireviken vid vandrarhemmet. Här slutar Klintleden (17 km).

Från och med nu är banan markerad med vita och orangea snitslar.

Från Ire så gäller egna vägval mellan kontrollpunkter och depåer, som är obligatoriska.

Ire – Lickershamn

Från vandrarhemmet och vändzonen måste du följa snitslad led genom bebyggelse upp på klinten/utsikten. Pilar i backen finns som extra markering. Det går inte att springa längs stranden mot fiskeläget! Håll höger ut mot klippan, följ snitslar på klinten. Håll åt havet vid de eventuella vägval som ges. 1.5 km från Ire längs utmarkerad led finns kontrollpunkt 1.

Väl framme vid norra delen av Lickershamns vik så ta dig ner för branten, väl markerat men var uppmärksam. Se pilar i backen och snitslar.

Obs! Branten kan vara hal vid regn!

Här hittar ni DEPÅ 1 med dropbags (23 km). Se till att funktionärerna ser att ni passerar, så slipper vi leta efter er i onödan.

Lickershamn – Nyhamn

Håll till vänster direkt efter sista fiskeboden, håll åt höger tills du når rauken Jungfrun. Här finner du kontrollpunkt 2.

Efter Jungfrun, fortsätt att springa söderut längs med havet uppe på klinten. Vid eventuella vägval, håll längs med havet och spring uppe på klinten.

Håll denna väg fram till Stenkyrkehuk. Håll kort åt vänster 30 meter, sedan rakt söderut, vänster vid bebyggelse, följ asfaltsväg ner till stranden, följ vägen – snitslat.

Ta dig upp för branten innan Rönnklint.

Håll dig längs med vägen/stigen söderut via Burge. Du springer nu på Kinners 14 km-spår. Följ här vita fyrkanter som markerar spåret. Följ Kinnerspåret till Nyhamns fiskeläge.

Här finns kontrollpunkt 3.

Nyhamn – Visby

Resterade sträcka 17 km är enbart stödmarkerad med snitslar. Havet till höger.

Fikadepå – Vid Brissunds strand/fiskeläge är det obligatorisk att passera och återigen, säkerställ att funktionärerna kan pricka av att du passerar.

Vid Själsö måste du springa över ån på asfalten, se snitsar.

OBS! Vid Själsö hamn, spring genom hästhage efter lilla ån. Efter hästhagen så är det snårig stig fram till Brucebrostranden.

Kontrollpunkt 4 – Snäck vid vändzon efter stranden. De sista 3 km är på asfalt från Snäck till målet vid Kallbadhuset, det så kallade upploppet.

ALLA kontrollpunkter är obligatoriska och det är även obligatoriskt att passera depåstoppen.

PS. Ingen nedskräpning!