Stigfinnarguide / Roadbook – Gotlands Ultra Marathon 2021

OBS! Asfaltslöpning är ej tillåten, förutom den sista sträckan (ca 5 km) Snäck-Kokoloko (mål).

Första km är omarkerad, följ vägen längs havet.   

Harudden. Här börjar Klintkustleden som är markerad orange. Det är obligatorisk att följa leden hela vägen till Ireviken, 17 km, inga egna vägval får göras. Efter första stättan/trappan vid Harudden, håll vänster för passage förbi våtmark.  
 
Efter Sigsarve, på höjden, var observant på trappa ner till stranden från klinten. Spring på grusväg åt vänster till sandstranden. 

Väl nere, spring på Ire strand, drygt två km. Om det är högt vatten i ån så finns det en bro över ån ca 200 m upp från stranden. En km efter ån är du framme i Ireviken vid vandrarhemmet. I år är detta byggarbetsplats.  

 Ire – Lickershamn 

Från vandrarhemmet och vändzonen måste du hålla vänster efter byggarbetsplatsen höger upp vid orange klintkustled. Det går INTE att springa längs stranden mot fiskeläget! 
 
Väl framme vid norra delen av Lickershamns vik, ta dig ner för branten, välmarkerat men var uppmärksam. Obs! Branten kan vara hal vid regn! 

 
DEPÅ 1  – Lickershamn 

Med dropbags  (ingen personlig hjälp tillåts vid dropbags) 

Obligatorisk att passera!

Använda dropbags läggs i anvisad säck för transport mot mål. 
  

Här startar även halv-GUM! 

 
Lickershamn – Visby 

Håll till vänster direkt efter sista fiskeboden, håll åt höger tills du når rauken Jungfrun.  Efter jungfrun, följ snitslar till du är åter på den orangemarkerade klintleden. Åter på orange led, följ denna söderut.  
 
Stenkyrkehuk  

Vid Stenkyrkehuk svänger leden tvärt vänster två gånger.

OBS! Följ orange led (Om du missar leden här, fortsätt spring söder, havet åt höger.)  

Efter totalt 30 km avslutar klintleden och går tvärt vänster. Du är nu på Kinnerspåret.Här är det vita fyrkante, markerade på träd, du skall följa.  Spring rakt fram längs med havet, havet åt höger. Markerat med snitslar vid detta vägval.  
 
Följ Kinnerspåret till Nyhamns fiskeläge.  

Nyhamn – Visby 

Resterade sträcka, 21 km, är enbart stödmarkerad med snitslar. 
Havet till höger!

 Fika depå – Vid Brissunds strand/Fiskeläge är det obligatoriskt att passera!  
 
Vid Själsö måste du springa över ån på asfalten, se snitslar, stödmarkering. 
 
OBS! Vid Själsö hamn, spring genom hästhage efter lilla ån. Efter hästhagen så är det snårig stig.

Brucebrostranden och Snäck.  
 
De sista 5 km är på asfalt från Snäck till målet vid hotell Kokoloko. 

Spring genom hamnområdet, sväng vänster vid Gamla fängelset via pallisaderna. Här är det snittslat, hela vägen till mål via Gutebacken!